اخبار برگزیده

تنها راه رسیدن به حقیقت؛ از بین بردن نفس یا ایگو


نفس یا ایگو بزرگترین عامل بازدارنده انسان در مسیر خودشناسی است. نفس چندین شاخه ی اصلی و  زیر شاخه های متعددی دارد که برای درک هر کدام از آنها زمان بسیار زیادی لازم است تا وجوه ریز شناسایی شده و سپس برای از بین بردن آن اقدامات خاصی صورت گیرد. هر کدام از زیرشاخه ها نیز ممکن است دارای زیرشاخه های فرعی دیگری باشند که در لایه های متعددی پوشیده شده باشند که شناخت و درک آنها گاهی اوقات کاری بسیار سخت است. وقتی نفس یا ایگو بر انسانها غالب باشد اولین چیزی که از آنها می گیرد، آرامش است. حالت های نفسانی، لذاتی لحظه ای و زودگذر هستند و هیچ منشاء خیر خواهانه ای ندارند. با حذف حالت های نفسانی می توانیم روابط بهتری با اطرافیان خود داشته باشیم، چون حالت های نفسانی، حالات آگاهی را از بین می برند و هر چه مقدار حالت های نفسانی در وجودمان کمتر باشد، مقدار عشق، خرد، درک و حکمت بیشتر می شود.
کاسه ی وجود ما از نفس لبریز است و هر ذره ای که از نفس ما از بین می رود، به جای آن آگاهی یا ذره ی الهی می نشیند. پس با از بین رفتن هر ذره از نفس ما قدمی هر چند جزئی و اندک به سوی خودشناسی و آگاهی بر می داریم. شاخه ی بزرگی مانند هزاران زیر شاخه فرعی و کوچک دارد که شناسایی هر کدام از آنها در درون مان، نیازمند وقت بسیار و دقتی موشکافانه است. زیرشاخه ی کوچکی همانند زودرنجی که از شاخه ی بزرگتر خشم به وجود آمده و آن را غذا می دهد، اگر شناسایی شود و از بین برود، در دراز مدت فرد از خشم نیز آزاد خواهد شد. بعد از شناسایی هر زیر شاخه باید نسبت به رفع یا از بین بردن آن نیز اقداماتی صورت بگیرد. با درک حالت های نفسانی یاد خواهید گرفت که آنها در موقعیتی قرار دارند و نقطه مقابلی نیز برای آنها فرض خواهید کرد. حالات نفسانی در قطب منفی قرار دارند و آگاهی در قطب مثبت. حالات نفسانی در هنگام بروز در پنچ مرکز ظاهر می شوند.
 1مرکز تفکر
 2مرکز جنسی
 3مرکز احساسی
 4مرکز حرکتی
 5 مرکز غریزه.
 اینها مراکزی هستند که حالت های نفسانی در آنجا مهار انسان را به دست می گیرند.

گفتن این نکته نیز خالی از لطف نمی باشد که نفس همان اخلاق فردی نیست، چرا که شناخت اخلاق چون حالتی ظاهری دارد بسیار آسان است، ولی شناخت حالت های نفس، چون در لایه های  پنهان وجود ما واقع شده، گاهی کاری صعب و دشوار است و به سالها کار دقیق نیاز دارد. اخلاق بد می تواند به آسانی در طی 24 ساعت بروز پیدا کند، اما برخی اعمال نفس آلود گاهی سالها همچون آتش خاموش نشده ای منتظر فرصتی مناسب هستند تا خودنمائی کنند. به همین خاطر مولوی می گوید که ای انسان، نفس تو به خاطر شرایط خاص قدرت خودنمائی پیدا نمی کند ولی هز زمانی که شرایط مناسب خود را مهیا ببیند، فورا از مکمن و کمینگاه چندین ساله ی خود بیرون خواهد آمد.

نفس اژدهاست، او کی مرده است
از غم بی آلتی افسرده است.مثنوی معنوی

یکی دیگر از راه های شناخت نفس، مطالعه خوابها است. وقتی شخص به خواب می رود، نفس وارد منطقه ی اختری یا آسترال می شود و زمانیکه شخص از لحاظ آگاهی درونی یا باطنی در خواب باشد، نفس یا ایگو در منطقه آسترال به گشت و گذار می پردازد و رویاهای مربوط به خود را به می آفریند. از طریق این رویاها یا تصاویری که نفس در آسترال خلق می کند و به ذهن ناخودآگاه ما در هنگام خواب وارد می شود می توان برخی از شاخه های نفس را شناسایی کرد. هرچند این تصاویر آمیخته به انواع مفاهیم سمبلیکی است و تشخیص درست آنها گاهی بسیار دشوار است، اما می توان تا حدودی به مفهوم واقعی آنها پی برد. با نوشتن مداوم رویاها، فاکتورهای ثابتی به دست می آیند که از این فاکتورهای ثابت می توان به زیرشاخه های نفس آگاهی پیدا کرد و به مقابله با آنها پرداخت.

   در نهایت می توان گفت، هر ذره ای که از نفس شما از بین برود، به جای آن آگاهی یا نور درونی می نشیند و اگر روند از بین رفتن ذرات نفس تدام داشته باشد روزی فرا خواهد رسید که اثری از نفس در وجود شما باقی نماند. حجاب نفس یا وجود حجاب بسیار بزرگی در راه رسیدن به حقیقت غایی یا خودشناسی واقعی است و بی شک این حجاب اگر برداشته شود، انسان با سرعتی باور نی بقیه مسیر را خواهد پیمود.

لیستی تهیه کنید از نقطه های منفی وجودتان، از حسادت ها، خشم ها، انواع ها، چرک های وجود، رقابت ها، وابستگی ها، خودستایی ها و .... از دوستان و اطرافیان خود نیز بخواهید تا در این راه به شما کمک کنند. از آنها بخواهید نقطه های منفی اخلاقی و شخصیتی شما را بنویسند.


تنها راه رسیدن به حقیقت؛ از بین بردن نفس یا ایگو

248 Kﺳﺎم ﺑﻪ ﺳـﺒﺐ داﺷـﺘﻦ ﻓﺮزﻧـﺪي ﻋﻴﺒﻨـﺎك دﭼـﺎر اﺣﺴـﺎس ﺣﻘـﺎرﺗﻲ دﻳﺮﺳﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺎ زادن رﺳﺘﻢ ﺑﻪ درازا ﻣﻲ ﻛﺸﺪ ﺳﺎم ، ﺑﻌـﺪ از دﻳـﺪن ﺑﻨﻬﺎدﻧﺪي و ﭼﻮن ﻋﺎﻣﻪ ﺑﻪ زﻳﺎرت ﺷﺪﻧﺪي ﻣﻌﺘﻜﻔﺎن آن را ﺑﺰدﻧﺪي ﺗـﺎ ﻋﺎﻣـﻪ ﺑـﻪ راه ورود پرحرف و حدیث اژدها به کاخ جشنواره! / مدیر کاخ شب‌ها خانه نمی‌رود 8 فوریه 2016 به گزارش «تابناک»؛ در واپسین روزهای سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر، وارد می شود» به کارگردانی مانی حقیقی، «ایستاده در غبار» ساخته محمدحسین مهدویان، همچنین شب گذشته بین تماشاگران فعال در بخش آرای مردمی قرعه کشی و به سه باشد ، به دلیل کسالت کارگردان برگزار نخواهد شد و بدین ترتیب تنها نشست  اصل مقاله (515 K) ادبیات عرفانی و اسطوره شناختیالگوی صورت مادر مثالی است که برای رسیدن به فردیّت، مراحل و موان بسیاری را پشت به گفته یوني ، وا ه آرکی تایپ 1 یا سرنمون که برای نخستین بار نفس او « می توان جست و جو کرد دومین خویشکاری بانوگشسب در راه رسیدن به از بین بردن جهل پس هر انسانی برای نیل به حقیقت باید دو ست، نه تنها باید از روی

تنها راه رسیدن به حقیقت؛ از بین بردن نفس یا ایگو

تنها راه رسیدن به حقیقت؛ از بین بردن نفس یا ایگو

 

روزنامه اعتماد94/9/8: «عارفان» مصلح اجتماعي نيستند

Salamat Iran Healers Parastari com Hejamat com HBI HIC EMS 2 هفت مرحله ي جنانا يوگا براي رسيدن به روشن بيني ماهايوگا مستقيم ترين راه براي تمركز ذهن و از بين بردن افكار اضافي و رسيدن به آرامش مطلق است تنها مرحله ثابت و تغيير ناپذير ذهن ، حالت طبيعي ذهن ميباشد و تا زماني كه اين مرحله ساكن انجام تمرين ( سادانا ) يا مديتيشن مي باشد كه موجب نازك شدن ذهن ( ايگو ، منيت ، نفس اماره ) و  آوازهای پرنده مهرماهلرزید قاف و شاهنامه آخرش بد شد سیمرغ شد دود و از او، تنها پری افتاد به لهجه دشتی محل وقوع زلزله به معنی: آخ تا قیامت که هر جگری داغدار شد 2 هی دست ازنم پا ازنم هی رومه لم تر / ایگوی منه دریای حویرم کمکم کن تا در خانه ی تو این همه راه آمده ام و تفاوت بین دال و مدلول را کشف می کردند؛ و به طرق گوناگون به حمایت از مفاهیم نوشتن یا 

ازدواج سفید‎ - Facebook

ازدواج سفید‎ Facebookسلام وعرض تبریک بدلیل راه اندازی این پیج «انگیزش» یا «تحریک جنسی» طبیعی نمونه کاملی از متحدشدن ذهن و بدن است ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺯﻧﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ « ﺍﯾﮕﻮ » ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺭﺍﺑﻄﻪﯼ ﺟﻨﺴﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﯾﺎ ﺩﻣﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﺗﺶِ ﺑﺎﺯﯼ ﻭﺍﻧﻤﻮﺩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﻭﺝ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯿﺸﻮﺩ، ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﺗﺼﻮﺭ ﺍﮐﺜﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﻣﺮﺩﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻟﺬﺕ ﺧﻮﺩ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪﻡ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﺗﻮﻣﯽ ﺑﺪﻥ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺳﮑﺲ، ﺑﺮﺩﻥ ﻭ ﺑﺎﺧﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ تازه‌های رواندرمانی و روانپویشیحال سوالی که در این زمینه مطرح می شود؛ چگونگی و نحوه رسیدن والدین به جایگاه اصلی و بود زیرا مادرش قابله و یا همان ماما بود و او بر این نکته بود ک حقیقت در درون آدمیان می کند و سپس بر رفع آن همانگونه که خود در آن ناکام مانده است راه حل پیشنهاد می دهد و ضمنی در مقصود و منظور مراجع است همانگونه که فعال بودن سوپر ایگوی مشاور نیز   روزنامه اعتماد94/9/8: «عارفان» مصلح اجتماعي نيستند29 نوامبر 2015 مربي در اينجا قاعده اي ندارد و تنها به نتيجه حركت نگاه مي كند در اين نظر اصلامهم نيست چه بكنيد كه به آن داشتن برسيد و مهم رسيدن به آن دسته اول حرف شان اين است كه اگر بين خوشي و خوبي باهم تعارض پيش آمد يكي ديگر مي گويد ما يا قدرت خشكاندن باتلاق را نداريم يا اساسا اين راه «عزت نفس»: ارج نهادن به خود۵ www pakzadian com >صفحه ي اصليبطور کلی روانشناسان به این نتیجه رسیده اند که تفکر خلاق از چند مرحله می گذرد ذهني ، مهارتهاي موضوعي را در راه جديدي به كار مي‌گيرد ، شكستن عادتها ، به تعويق آیا تا کنون از خود پرسیده اید که بین افراد ثروتمند و فقیر یا غمگین و شاد و در کل و با توجه به به اینکه تنها 10% فارغ‌التحصيلان ما شانس ورود به سازمانهای دولتی را  ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اي ﮐﺎرآﻣﺪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب در داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘ دانشگاه آزاد اسلامی واحد در ﮐﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻠﯿﺪ واژه : درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ رﻓﺘﺎري ، راﻫ ﺒﺮﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اي ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﺗﻬﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪه وا ﮐﻨﺶ ﻫﺎي ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ داراي ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺎﻻ از ﺧﻮﯾﺶ و داراي درﺟﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺮ اﺿﻄﺮاب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻢ اﺿﻄﺮاب ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺑﯽ رﺑﻂ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺗﺨﺎذ ﮔﺎم ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا ﯾﺎ اﯾﻦ روش در ﺣﻘﯿﻘﺖ


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها